کد پرچم
وبلاگ مشاوران جوان وزارت آموزش و پرورش ، سلام خوش آمدید آموزش و پرورش جهان

آموزش و پرورش جهان
 
قالب وبلاگ

آموزش و پرورش ژاپن

ملاحظات تاريخي

تاريخ روشن و واضح ژاپن به سال 660 قبل از ميلاد بر مي گردد. در اين سال امپراطوري ژاپن بوسيله جيموتنو تأسيس شد و از همانزمان امپراطوران ژاپن به خود جنبه الهي دادند.در قرون اوليه ميلادي قبايل مختلفي در ژاپن سكونت داشتند كه حكومت هريك از آنان در دست كاهنان بود.در قرن پنجم نفوذ قوم يا ماتو بر ساير اقوام موجب پاگيري كشور ژاپن شد. در قرون ششم تا هشتم ژاپن به سرعت پيشرفت كرده و داراي تمدني درخشان شد. در همان دوران اقداماتي كه براي تأسيس حكومتي متمركز بعمل آمده بود به نتيجه رسيد و رئيس قبيله يا ماتو مقام امپراطوري يافت.از آغاز قرن نهم دربار، تحت استيلاي خاندان فوجي وارا درآمد.


ادامه مطلب
[ سه شنبه 20 دی1390 ] [ 17:36 ] [ مشاور جوان ] [ ]

  مقايسه نظام هاي آموزشي در پنج قاره جهان

امروزه کشورهاي مختلف جهان از ساختارهاي آموزشي متفاوتي برخوردار هستند که طبيعتا ساختارهاي فوق در هرکشوري بنا بر سياست ها، برنامه ها و اهداف مورد نظر آن کشور متفاوت است.


ادامه مطلب
[ سه شنبه 20 دی1390 ] [ 17:31 ] [ مشاور جوان ] [ ]

ملاحظات تاريخي

قدمت تاريخي انگلستان (جزيره اصلي) به چندين قرن پيش از ميلاد مسيح باز مي گردد. طي قرون6 و7 پيش از ميلاد، اقوام سلت به بريتانيا آمده و با غلبه بر ايبريان (ساكنين پيشين انگلستان) در اين سرزمين سكني گزيدند. آخرين دسته از مهاجمان سلت، بلژها بودند كه در سال 75پيش از ميلاد از بلژيك فعلي به آنجا رفتند.طي سالهاي 55و54 پيش از ميلاد، روميان (در زمان جوليوس سزار و يوليوس قيصر) در جزيره پياده شده و فتوحاتي انجام دادند.


ادامه مطلب
[ شنبه 18 مهر1388 ] [ 11:54 ] [ مشاور جوان ] [ ]

تاريخچه تغييرات آموزشي و پرورشي

تحقيقات آموزشي

اهداف عمومي تحقيقات آموزشي

ازجمله مهمترين اهداف عمومي تحقيقات آموزشي دركشور ايران ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود:

1- هماهنگي آموزش همگاني با نيازهاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي كشور

2- هماهنگي سطوح ، اهداف ، برنامه ها و روشهاي آموزشي با نيازمنديهاي دانش آموزان


ادامه مطلب
[ شنبه 18 مهر1388 ] [ 11:48 ] [ مشاور جوان ] [ ]

مدارس قبل و پس از انقلاب

قبل از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران دوگونه مدرسه (مدارس دولتي و مدارس ملي) فعاليت داشتند. مدارس پولي كه به آنها لقب ملي داده شده بود غالباّ با ارائه فوق برنامه هاي خاص سعي در جلب نظر دانش آموزان داشته و عمدتا براي آندسته ازخانواده هائي داير شده بود كه از توانائي پرداخت هزينه‌هاي بيشتر جهت تحصيل فرزندان خود برخوردار بودند.


ادامه مطلب
[ شنبه 18 مهر1388 ] [ 11:46 ] [ مشاور جوان ] [ ]

آموزش غير رسمي

در جمهوري اسلامي ايران وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي و غير دولتي درارائه آموزشهاي غير رسمي به شهروندان مشاركت دارند.با پيروزي انقلاب اسلامي در ايران‌، اصلاحات جامع فرهنگي و آموزشي بر اساس اصول اسلامي صورت گرفت.به نحويكه چند ماه پس از پيروزي انقلاب اسلامي امام خميني (رحمت الله عليه ) رهبر انقلاب‌، به صدورحكمي در خصوص تشكيل نهضت سواد آموزي باهدف اوليه ارائه آموزش به شهروندان بي سواد وكم سواد مبادرت نمود.


ادامه مطلب
[ شنبه 18 مهر1388 ] [ 11:43 ] [ مشاور جوان ] [ ]

نظام آموزش عالي

تاريخچه تحولات آموزش عالي

آموزش عالي در فرهنگ و تمدن پوياي ايراني و اسلامي از قدمت و غناي شايسته اي برخوردار بوده است . با آغاز عصر رنسانس و پيشرفتهاي علمي و صنعتي در كشورهاي غربي، در كشور ايران نيز عناصري از آموزش عالي مبتني بر الگوي اروپاي غربي ايجاد گرديد.


ادامه مطلب
[ شنبه 18 مهر1388 ] [ 11:42 ] [ مشاور جوان ] [ ]

چشم انداز اقتصادي- اجتماعي

جمهوري اسلامي ايران با مساحت 195 / 648 /1 كيلومتر مربع در نيمكره شمال شرقي و در جنوب آسيا و منطقه خاورميانه واقع شده است. اين كشوراز شمال با تركمنستان ، آذربايجان ، ارمنستان و درياي خزر ، از جنوب با خليج فارس ، درياي عمان ، از غرب با عراق و تركيه و از شرق با پاكستان و افغانستان همسايه است.كشور ايران به 28 استان تقسيم گرديده و اين در حاليست كه تعداد كل استانها در سال 1990 بر24 استان بالغ مي گرديد.


ادامه مطلب
[ شنبه 18 مهر1388 ] [ 11:41 ] [ مشاور جوان ] [ ]

اصلاحات آموزشي قرن 21

اصلي ترين طرح اصلاحاتي حوزه آموزش طي قرن21،

طرح رنگين كمان (متشكل ازهفت استراتژي برتر) مي باشد.


ادامه مطلب
[ شنبه 18 مهر1388 ] [ 11:21 ] [ مشاور جوان ] [ ]

كتابخانه ها

كتابخانه هاي عمومي به تلاشهاي پرشور جهت نيل به اهداف خود كه همه جا و هر زمان در دسترس همگان بودن است ، ادامه ميدهند . در سال 1997 ، 419/2 كتابخانه عمومي وجود داشت ( كه شامل686 كتابخانه سيار مي شد ) كه در سراسر مناطق ژاپن پراكنده شده بودند. 2/64 درصد شهرها ، 1/31 درصد شهرستانها ، و 1/3 درصد روستاها از كتابخانه هاي ويزه خود برخوردار ميباشند. طي سالهاي اخير ، شهرها و روستاهاي بيشتري كتابخانه هاي خود را بنا نهاده اند ، اما هنوز نابرابري هاي منطقه اي زيادي وجود دارد . مجموع ذخاير كتاب تقريبا به 000/341/247 جلد مي رسد ، و از نظر ذخيره كتاب براي هر كتابخانه يك كتابخانه تقريبا 000/939/30 جلد كتاب  دارد و كتابخانه شهرداري ( حوزه اي ) تقريبا 510/177 جلد كتاب دارد .


ادامه مطلب
[ شنبه 18 مهر1388 ] [ 11:19 ] [ مشاور جوان ] [ ]

آموزش عالي

ساختار آموزشي

آموزش عالي توسط دانشگاهها «دايگاكو» (Daigaku)،مدارس عالي« تانكي ـ دايگاكو» (Tanki- Daigaku) ودانشكده هاي فنّي«كوتو سمنو نگاكو» (Koutou- Senmon- Gakko) فراهم ميشود.اين مؤسسات ممكن است دولتي( Prefectural) ، يا وابسته به شهرداري) يا خصوصي باشند. وزارتخانه بايستي تأسيسات مؤسسات آموزش عالي را تصويب كند و اين مؤسسات تحت كنترل اين وزارتخانه مي باشند.درحدود70درصد مراكز« دايگاكو»(Daigaku) و 85 درصد مراكز«تانكي ديگاكو»(Tanki- Daigaku)، مؤسسات خصوصي هستند.دانشگاهها از يك يا چند دانشكده كه دوره هاي 4 ساله را با موضوعات و رشته هاي مختلف ارائه مي دهند،متشكل مي گردند.


ادامه مطلب
[ شنبه 18 مهر1388 ] [ 11:18 ] [ مشاور جوان ] [ ]

آموزش متوسطه

ساختار آموزشي

آموزش متوسطه ( ملي و خصوصي) شامل : 3 سال دورة مقدماتي متوسطه ، و 3 سال آموزش تكميلي متوسطه مي باشد.مقطع آموزش متوسطه خود از 2مقطع تحت عناوين مقدماتي و تكميلي متوسطه متشكل مي گردد.مقطع آموزش مقدماتي متوسطه حداكثرمدت زمان3سال رده هاي سني 15-12 سال به طول مي انجامد.اين مقطع آموزشي اجباري ورسمي بوده وبا دريافت شهريه ازوالدين كودكان ارائه مي گردد. مدت زمان كلاس درس 55 دقيقه است .هدف اصلي مراكزآموزش مقدماتي متوسطه، ارائة آموزش عمومي متناسب درسطح مقدماتي متوسطه متناسب با مراحل رشد جسمي و ذهني دانش آموزان است.


ادامه مطلب
[ شنبه 18 مهر1388 ] [ 11:16 ] [ مشاور جوان ] [ ]

آموزش پيش دبستاني

ساختار آموزشي

مقطع آموزش پيش دبستاني درژاپن حداكثرمدت زمان سه سال رده هاي سني 3-6 سال به طول مي انجامد.اين مقطع آموزشي غيراجباري وغيررسمي بوده وبا دريافت شهريه ازوالدين كودكان ارائه مي گردد.هدف اصلي مراكزآموزش پيش دبستاني،پرورش ذهني وجسمي كودكان در يك محيط مناسب آموزشي است.برنامه هاي آموزشي اين مقطع نيزبر39هفته آموزشي در سال و4 ساعت كلاسي روزانه تجاوز نمي كند.


ادامه مطلب
[ شنبه 18 مهر1388 ] [ 11:14 ] [ مشاور جوان ] [ ]

ملاحظات تاريخي

تاريخ روشن و واضح ژاپن به سال 660 قبل از ميلاد بر مي گردد. در اين سال امپراطوري ژاپن بوسيله جيموتنو تأسيس شد و از همانزمان امپراطوران ژاپن به خود جنبه الهي دادند.در قرون اوليه ميلادي قبايل مختلفي در ژاپن سكونت داشتند كه حكومت هريك از آنان در دست كاهنان بود.در قرن پنجم نفوذ قوم يا ماتو بر ساير اقوام موجب پاگيري كشور ژاپن شد. در قرون ششم تا هشتم ژاپن به سرعت پيشرفت كرده و داراي تمدني درخشان شد.


ادامه مطلب
[ شنبه 18 مهر1388 ] [ 11:13 ] [ مشاور جوان ] [ ]

آموزش ضمن خدمت    دوره‌هاي آموزشي 

 آموزش ضمن خدمت، آموزشي است كه در آن زمان بيشتري از آموزش (16 تا20 هفته در طي2 سال)  به كار عملي اختصاص مي‌يابد.پس از احراز گواهي نامه مهارتهاي عمومي، برخي از  دانش‌آموزان به  ادامه تحصيلات خود در جهت احراز  گواهينامه مطالعات حرفه‌اي مبادرت مي‌نمايند.


ادامه مطلب
[ جمعه 17 مهر1388 ] [ 13:3 ] [ مشاور جوان ] [ ]

آموزش غير رسمي       مدارس آزاد     تاريخچه

مدارس آزاد (خصوصي) به عنوان نظام موازي با قانونFallout از سال 1850 در كشور فرانسه موجوديت يافته است.طي قرن 19، نقش كليسا در مدارس دولتي و خصوصي به موازات يكديگر ادامه داشت. طبق قانون 7 ژوئيه 1904 و دسامبر 1905، تدريس علوم مذهبي در مدارس، رسماً ملغي گرديده، و دولت و كليسا نيز از يكديگر جدا مي گردند.پس از جنگ جهاني اوّل و نزديكي و برابري برقرار شده ميان مردم،‌ اختلاف دولت و كليسا تا حدي فروكش نموده و دولت در جهت تحصيلات دانش‌آموزان كاتركيه به اعطاي بورسيه تحصيلي مبادرت نمود. افراد ميانه رو بيشتر از دو طرف توانستند به مصالحة موقّت بپردازند.طي سال 1925، كاردينالهاي فرانسه به شدت  با چيستي مدارس لائيك به مخالفت برخواستند.


ادامه مطلب
[ جمعه 17 مهر1388 ] [ 13:2 ] [ مشاور جوان ] [ ]

 كلاسهاي مقدماتي و مدارس عالي

ازجمله مهمترين كلاسهاي مقدماتي ميتوان به كلاسهاي ادبي، علمي‌و اقتصادي اشاره نمود.حضور دركلاسهاي مقدماتي ادبي به مدت(2سال) و شركت درآزمون ورودي جهت ورود به مدارس عالي الزامي‌است.حضور دركلاسهاي مقدماتي علمي‌به مدت(2سال)و شركت درآزمون ورودي جهت ورود به مدارس عالي مهندسي الزامي‌است.حضور دركلاسهاي مقدماتي اقتصاد به مدت(2سال) و شركت درآزمون ورودي جهت ورود به مدارس عالي اقتصاد الزامي‌است.


ادامه مطلب
[ جمعه 17 مهر1388 ] [ 13:1 ] [ مشاور جوان ] [ ]

آموزش پيش دانشگاهي

آموزش پيش دانشگاهي دركشور فرانسه از سن6 سالگي آغاز شده و 12 سال به طول مي‌انجامد. تحصيلات دوره ابتدايي كه نخستين مقطع آموزش پيش دانشگاهي است،از 6 سالگي آغاز شده و مدت زمان 5 سال به طول مي انجامد.پس از اتمام مقطع آموزش ابتدايي، کليه دانش‌آموزان ملزم به گذراندن دوره آموزشي4 ساله مقدماتي متوسطه مي باشند. مقطع آموزش تكميلي متوسطه نيز مدت زمان 3 سال به طول مي‌انجامد.مجموع سنوات آموزشي تحصيلات پيش دانشگاهي كشورفرانسه 12سال به طول انجاميده  به اخذ مدرک ديپلم متوسطه Baccalaureate (Bac) منتهي مي گردد


ادامه مطلب
[ جمعه 17 مهر1388 ] [ 12:59 ] [ مشاور جوان ] [ ]

سياستهاي آموزشي

از جمله مهمترين سياستهاي آموزشي دولت فرانسه طي سالهاي اخير مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود:

1. احداث مراكز پژوهشي در مراكز آموزشي سراسركشور

درحال حاضر، پرداختن به7حوزه پژوهشي اعم از صنايع الكترونيك و فن‌آوري اطلاعاتي و آموزشي، حمل و نقل زميني و

 هوايي، صنايع شيميايي، صنايع غذايي- كشاورزي، علوم مربوط به نوآوري محصولات، پژوهش پزشكي وفن‌آوريهاي

محيط زيست ، از جمله مهمترين اولويتهاي دولت فرانسه درحوزه پژوهش محسوب مي‌گردد.به‌منظور نيل به تحقق

 سياست مذكور،وزارت پژوهش فرانسه به استخدام پژوهشگران جوان و گسترش تحرك همگاني جوانان فرانسوي طي

 سالهاي اخيرمبادرت نموده است.


ادامه مطلب
[ جمعه 17 مهر1388 ] [ 12:41 ] [ مشاور جوان ] [ ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

وزارت آموزش و پرورش .
آدرس کامل : خ ایرانشهر جنوبی ، نبش طالقانی ،
ساختمان شهید دكتربهشتي (شماره 3 )، وزارت آموزش و پرورش
طبقه اول دفتر امور عشایر و مناطق کم تر توسعه یافته

تلفن : 88846781 نمابر : 88325155

دفتر مشاور وزیر و رئیس گروه مشاوران جوان. عبدالرسول شکیبافر
آدرس سايت : www.javan.medu.ir و آدرس اينترنتي : medu.ir_javan@yahoo.com
پايه و اساس حوزه مشاوران جوان بر اين حديث امير المومنين استوار است :
امام علی (ع): شرح نهج البلاغه لابن ابی الحدید 20/337 :
هر گاه در کاری که برایت پیش آمده است احتیاج به مشورت پیدا کردی ابتدا آن را با جوانان در میان بگذار، زیرا جوانان تیز هوش تر و از سرعت حدث بیشتری برخوردارند، سپس درباره آن با میانسالان و پیران رایزنی کن تا عیبش را بیابند و نیکش را برگزینند،چرا که آنان از تجربه بیشتری برخوردارند.
لینک های مفید
لینک های مفید
امکانات وب
************************
************************** ********************** ************************* *********************** ************************
*********************
******************* ******************* ***********************